Aktuality

Máte podpísanú zmlunu s PPA na opatreni 6.1 ?

Tento email je určený pre úspešných žiadateľov z projektu 6.1.

 

 

Prieskum podporenej skupiny Mladých farmárov z podopatrenia 6.1.


Tento email je určený pre úspešných žiadateľov z projektu 6.1.  

Milí mladí farmári !

Stojíte na štartovacej čiare Vášho projektu. Z dôvodu zmien v zmluvách o NFP oproti pôvodnej výzve v rámci podopatrenia 6.1 ako aj ostatných možnosti podpôr pre mladých poľnohospodárov, pripravujeme čo v najkratšom termíne školenie pre Vás, aby ste boli v tomto projekte čo najúspešnejší.
Keďže PPA nedisponuje s niektorými údajmi dovolili sme si vytvoriť aj tento prieskum, aby sme školenie pripravili podľa cieľovej skupiny žiadateľov v podporených projektov.
Preto Vás žiadam, aby ste vo vlastnom záujme vyplnili tento dokumentu čo najpravdivejšie.
Na základe toho budeme vedieť zabezpečiť lektorov, ktorý Vám budú vedieť všetky vaše otázky zodpovedať.
Prosím vyplňujte len tí, ktorým bol schválený projekt.
Vaše meno a priezvisko potrebujeme s porovnaním databázy schválených projektov ktorú mame k dispozícii, email je potrebný na kontaktovanie pri organizovaní úvodneho školenia.

V priloženom linku nájdete formulár, ktorý prosím vyplňte.

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcL7fNKxu9NUyiXthhEQKmWa2VbpEOzt-JTv2AX-ZVLGVYUQ/viewform

S pozdravom

váš ASYF


< Október 2017 >
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11
  • Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie - Námestovo
12 13 14 15
16 17
  • Regionálna konferencia pre mladých farmárov - Nitra
18
  • Regionálna konferencia pre mladých farmárov - Banská Bystrica
  • Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie - Lučenec
19
  • Regionálna konferencia pre mladých farmárov - Prešov
20 21 22
23
  • Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie - Zemplínska Šírava
24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05