Aktuality

Podnet na úpravu kritérií vo výzve 6.3

pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Žiadame :

- zrušenie podmienky oprávnenosti žiadateľa , že na podporu nie je oprávnený podnik, ktorý v roku 2017 podal žiadosť o priamu podporu obsahujúcu aj komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia

- aby v rámci projektu bolo oprávnené zamestnanie aj sezónnych pracovníkov.


< Apríl 2019 >
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05