Aktuality

Podpora novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva a Gazdovská obroda podporujú navrhovanú novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorú pripravilo Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zrušenie automatickej obnovy nájomných vzťahov (zrušenie predĺženia zmluvy – prolongácie, bez súhlasu nájomcu), ktoré obsahuje navrhovaná novela, by mohol byť jedným z dôležitých krokov vedúcich k tomu, aby sa uľahčil prístup vlastníkov k pôde, ktorú vlastnia, ale nemôžu ju využívať. Zároveň by to prispelo k rozvoju vyváženejšej pôdohospodárskej činnosti. Vítame snahy o sprehľadnenie vlastníckych a nájomných vzťahov a vyjadrujeme podporu v krokoch vedúcich k vytvoreniu priaznivejšieho ovzdušia pre rozvoj rodinných hospodárstiev (gazdovstiev, fariem). Tieto prirodzené hospodárstva utrpeli nielen obdobím socialistickej kolektivizácie, ale potom aj prechodom od družstiev  rovno k veľkopodnikateľskému prostrediu. Stalo sa tak bez jeho vyváženia základnými rodinnými  hospodárskymi jednotkami, ktoré by mohli zlepšiť stav potravinovej bezpečnosti našej krajiny. Preto vyzývame ku zmene – k zlepšeniu súčasného právneho stavu a k vytvoreniu lepšej a účinnejšej pôdohospodárskej stratégie .

Za Ekotrend  Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva Zuzana Homolová

Za združenie prírodných hospodárov Gazdovská obroda  Miroslav Švický


< November 2018 >
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02