Projekt "Podpora farmárov a drobných výrobcov potravín"

Nadácia Tesco vyhlásila pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra 3. ročník grantovej schémy zameranej na podporu farmárov a drobných výrobcov potravín

Cieľ:                

Podporiť farmárov a malých výrobcov potravín prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblasti vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie,  inovácií, bezpečnosti a kvality produktov. Pomôcť vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve a výrobe potravín, rozšíriť zamestnanosť a podporiť  slovenský  vidiek . Inšpirovať vývoj inovatívnych, unikátnych produktov s vysokou pridanou hodnotou pri produkcii farmárskych a regionálne špecifických potravín ako aj ich marketingovo-obchodnú stratégiu.

Cieľová skupina : Farmári, drobní výrobcovia potravín

 

Projekt bude realizovaný v troch  etapách

I. etapa 

Úvodné informačné jednodňové semináre, ktorých cieľom bude poskytnúť východiskové informácie o význame a možnostiach  inovácií pre kvalitu a bezpečnosť farmárskych potravín. 

II. etapa

Odborné trojdňové kurzy zamerané na zvládnutie inovačných postupov, spracovanie inovačného projektu, jeho hodnotenie a postup realizácie, získanie informácií o možnostiach, nových procesov a postupov umožňujúcich  vyrobiť originálne produkty prípadne zvýšiť kvalitu vlastných produktov. 

Odborné kurzy budú zamerané na potravinárske komodity : 

 • Mlieko, mliečne produkty
 • Mäso, ostatné živočíšne produkty
 • Ovocie, zelenina, hrozno
 • Strukoviny, cereálie, olejniny a iné rastlinné suroviny

III. etapa 

Záverečná konferencia spojená s prezentáciou vzoriek nových produktov pripravených počas tréningu účastníkov. 

Súčasťou konferencie bude tlačová beseda o význame a možnostiach inovácií pri farmárskej výrobe potravín.

 

Náklady spojené s účasťou na seminároch,  kurzoch  a konferencii strava a občerstvenie budú hradené z prostriedkov Nadácie Tesco.
Účastníci si  hradia iba dopravu na miesto konania.

Každý úspešný absolvent dostane po skončení OSVEDČENIE o absolvovaní.

 

 

Jednodňové semináre spojené s terénnym poradenstvom

Program:

8:30 - prezentácia účastníkov
9:00 - začiatok prednášok  1 časť

 • Význam vyššieho stupňa spracovania a inovácií pre ekonomiku farmy
 • Nové procesy a postupy využiteľné pri inovácii farmárskej výroby potravín
 • Správna hygienická a výrobná prax pri farmárskej produkcii potravín

12:00 - obedová prestávka
13:00 - začiatok prednášok  2 časť

 • Smery výrobkových a výrobných inovácií v oblasti spracovania základných a netradičných rastlinných a živočíšnych produktov na farme
 • Podpora pre inovácie
 • Inovácie v oblasti marketingu farmárskych produktov

16:00 - diskusia, záver.

 

Terénne poradenstvo priamo u farmárov, praktické cvičenie – tréning na použitie prístrojov a meranie parametrov v kritických kontrolných bodoch  

13.10.2016 

 • dopoludnia SHR Peter Šemrinec, Valaská Belá
 • popoludní  Milan  Jurky, Vasiľov

20.10.2016

 • dopoludnia Vladimír Tóth, Čaňa    
 • popoludní Kozia farma Kozinka, Veľký Blh 

27.10.2016 

 • dopoludnia SHR Lukáš Mertinko,Hodkovce,  SHR Michal Fecko, Spiš.Podhradie                      
 • popoludní  SHR Vladimír Bigoš, Levoča

28.10.2016 

 • dopoludnia SHR Radovan Kaňuch, Bzovská Lehôtka
 • popoludní Ivan Gallo, Komárno

 

 

Trojdňové kurzy

Miesto konania:  Pension Betty Veľký Meder

 • 7.11.2016 – 9.11.2016 : Mlieko a mliečne produkty - Zmena miesta konania: Námestovo – Ranč u Edyho
 • 10.11.2016 – 12.11.2016 : Mäso, ostatné živočíšne produkty
 • 15.11.2016 – 17.11.2016 : Strukoviny, cereálie, olejniny a iné rastlinné suroviny
 • 22.11.2016 – 24.11.2016 : Ovocie, zelenina, hrozno

 

Mlieko a mliečne produkty

7.–9.11.2016

7.11.2016 

10:00 - prezentácia účastníkov
12:00 - obedová prestávka
13:00 - začiatok prednášok  1 časť

 • Význam vyššieho stupňa spracovania pre ekonomiku farmy
 • Potreba a význam inovácií pre farmársku produkciu a malých výrobcov
 • Správna hygienická a výrobná prax pri farmárskej produkcii potravín
 • Metodika výrobnej a výrobkovej inovácie v podmienkach farmy a MSP

17:00 - diskusia, záver. 

8.11.2016 

9:00 - začiatok prednášok  1. časť

 • Nové procesy a postupy využiteľné pri inovácii farmárskej výroby potravín
 • Tvorba a hodnotenie inovačného projektu
 • Materiálové, energetické a ekonomické bilancie

12:00 - obedová prestávka

13:00 - začiatok prednášok 2. časť 

 • Smery výrobkových a výrobných inovácií v oblasti spracovania mlieka
 • Podpora pre inovácie príprava žiadostí
 • Inovácie v oblasti marketingu farmárskych produktov ako na to.

17:00 - diskusia, záver.

9.11.2016 

9:00 - Praktické ukážky a tréning na moderných zariadeniach.  Súčasťou bude mikrobiologická a  analytická kontrola vzoriek, spravovanie výrobnej a výrobkovej dokumentácie prípadne návrh vlastného inovačného projektu.

12:00 - obedová prestávka

13:00 - Praktické ukážky sa budú konať v PD AGROVEX – Novoť. 

Mäso, ostatné živočíšne produkty

10.–12.11.2016 

10.11.2016 

10:00 - prezentácia účastníkov
12:00 - obedová prestávka
13:00 - začiatok prednášok  1. časť

 •  Význam vyššieho stupňa spracovania pre ekonomiku farmy
 •  Potreba a význam inovácií pre farmársku produkciu a malých výrobcov
 •  Správna hygienická a výrobná prax pri farmárskej produkcii potravín
 • Metodika výrobnej a výrobkovej inovácie v podmienkach farmy a MSP

17:00 - diskusia, záver. 

11.11.2016 

9:00 - začiatok prednášok  1 časť

 • Nové procesy a postupy využiteľné pri inovácii farmárskej výroby potravín
 • Tvorba a hodnotenie inovačného projektu
 • Materiálové, energetické a ekonomické bilancie

12:00 - obedová prestávka

13:00 - začiatok prednášok 2. časť 

 • Smery výrobkových a výrobných inovácií v oblasti spracovania mäsa
 • Podpora pre inovácie príprava žiadostí
 • Inovácie v oblasti marketingu farmárskych produktov ako na to.

17:00 - diskusia, záver.

12.11.2016 

9:00 Praktické ukážky a tréning na moderných zariadeniach.  Súčasťou bude mikrobiologická a  analytická kontrola vzoriek, spravovanie výrobnej a výrobkovej dokumentácie prípadne návrh vlastného inovačného projektu.

12:00 - obedová prestávka

13:00 - praktický výcvik – tréning aplikácie moderných procesov v podmienkach farmárskej produkcie ktorý prebehne v priestoroch SHR V. Hamara Klátová Nová ves.        

Strukoviny, cereálie, olejniny a iné rastlinné suroviny

15.-17. 11. 2016

15.11.2016 

10:00 - prezentácia účastníkov
12:00 - obedová prestávka
13:00 - začiatok prednášok  1 časť

 • Význam vyššieho stupňa spracovania pre ekonomiku farmy
 • Potreba a význam inovácií pre farmársku produkciu a malých výrobcov
 • Správna hygienická a výrobná prax pri farmárskej produkcii potravín
 • Metodika výrobnej a výrobkovej inovácie v podmienkach farmy a MSP

17:00 - diskusia, záver. 

16.11.2016 

9:00 - začiatok prednášok  1 časť

 • Nové procesy a postupy využiteľné pri inovácii farmárskej výroby potravín
 • Tvorba a hodnotenie inovačného projektu
 • Materiálové, energetické a ekonomické bilancie

12:00 hod - obedová prestávka
13:00 hod - začiatok prednášok 2. časť 

 • Smery výrobkových a výrobných inovácií v oblasti spracovania strukovín, cereálií, olejnín a iných rastlinných surovín
 • Podpora pre inovácie príprava žiadostí
 • Inovácie v oblasti marketingu farmárskych produktov ako na to.

17:00 - diskusia, záver. 

17.11.2016 

9:00 - Praktické ukážky a tréning na moderných zariadeniach.  Súčasťou bude mikrobiologická a  analytická kontrola vzoriek, spravovanie výrobnej a výrobkovej dokumentácie prípadne návrh vlastného inovačného projektu.
12:00 - obedová prestávka
13:00 - praktický výcvik – tréning aplikácie moderných procesov v podmienkach farmárskej produkcie ktorý prebehne v priestoroch  poloprevádzky  KKV Union Lehnice. 

Ovocie, zelenina, hrozno

22.– 24.11.2016

22.11.2016 

10:00 - prezentácia účastníkov
12:00 - obedová prestávka
13:00 - začiatok prednášok  1 časť

 • Význam vyššieho stupňa spracovania pre ekonomiku farmy
 • Potreba a význam inovácií pre farmársku produkciu a malých výrobcov
 • Správna hygienická a výrobná prax pri farmárskej produkcii potravín
 • Metodika výrobnej a výrobkovej inovácie v podmienkach farmy a MSP

17:00 - diskusia, záver. 

23. 11. 2016 

9:00 - začiatok prednášok  1 časť

 • Nové procesy a postupy využiteľné pri inovácii farmárskej výroby potravín
 • Tvorba a hodnotenie inovačného projektu
 • Materiálové, energetické a ekonomické bilancie

12:00 - obedová prestávka
13:00 - začiatok prednášok 2. časť 

 • Smery výrobkových a výrobných inovácií v oblasti spracovania ovocia, zeleniny, hrozna
 • Podpora pre inovácie príprava žiadostí
 • Inovácie v oblasti marketingu farmárskych produktov ako na to.

17:00 - diskusia, záver. 

24.11.2016 

9:00 - Praktické ukážky a tréning na moderných zariadeniach.  Súčasťou bude mikrobiologická a  analytická kontrola vzoriek, spravovanie výrobnej a výrobkovej dokumentácie prípadne návrh vlastného inovačného projektu.
12:00 - obedová prestávka
13:00 - praktický výcvik – tréning aplikácie moderných procesov v podmienkach farmárskej produkcie ktorý prebehne v priestoroch  overovacej poloprevádzky  Biocentrum Modra.  

Prednášky jednodňových seminárov a trojdňových kurzov sú zabezpečené lektorom a garantom projektu doc. Ing. Stanislavom Šilhárom, CSc. ; spolupracovníkmi organizácie NPPC VÚP Biocentrum Modra a pracovníkmi n.o. Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva Levoča pod vedením Zuzany Homolovej. 

Záverečná konferencia 

Záverečná konferencia spojená s prezentáciou vzoriek nových produktov .

Termín: 6.12.2016  

Miesto konania:Kongresové centrum SPU v Nitre.  

Konferencia sa koná pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Gabriely Matečnej.

3.ročník grantovej schémy „Nadácia Tesco“ je zameraný na podporu farmárov a malých výrobcov potravín v oblasti vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie, inovácií, bezpečnosti a kvality produktov.

  9:00 - 10:00 Tlačová konferencia spojená s ochutnávkou produktov

10:00 - 12:00

 • Podpora rozvoja vidieka a farmárov, zdroje, prebiehajúce a očakávané výzvy, perspektíva (MPaRV SR)
 • Stav čerpania, posudzovania, hodnotenia a zazmluvňovania otvorených výziev (PPA)
 • Bezpečnosť a kontrola pri spracovaní vlastnej produkcie a priamom predaji spracovaných produktov na farmách. Príručka pre spracovanie vlastnej produkcie na farme (ŠVPS)
 • Podpora farmárov a drobných výrobcov potravín - grant Tesco (Nadácia Tesco)

12:00 - 13:00 obed

13:00 - 15:00

 • Inovácie – cesta k lepšiemu hospodáreniu fariem (S.Šilhár - NPPC - VÚP)
 • Efektívne využitie genetického potenciálu ako inovačný prvok (J.Brindza - SPU)
 • Svetový rok strukovín, stav a potenciál pre ich pestovanie v SR (L. Pastucha - Ekotrend)
 • Ako vidí situáciu mladý farmár (rodinné vinárstvo Vinkovič, komunitou podporované poľnohospodárstvo, aktuálna situácia v EÚ - vystúpenia mladých farmárov)

15:00 – 17:00 Diskusia, záver

Každý, kto príde v kroji, alebo aj časti kroja, dostane darček !

Vlastné produkty na ochutnávku sú vítané !

Odborný program, občerstvenie a obed sú registrovaným účastníkom hradené z Nadácie Tesco, cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Na konferenciu sa, prosím, zaregistrujte najneskôr do 3.12.2016 na ecotrend@ecotrend.sk, prípadne telefonicky na 0905/580141 (p.Homolová) vo forme meno a priezvisko, mail, tel.č.  

 

Podujatie sa koná na počesť Medzinárodného roka strukovín .

Realizáciu Grantu zabezpečuje  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚP Bratislava pracovisko BIOCENTRUM Modra v spolupráci s n.o. Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva Levoča

Tesco 3

Prihláška
Konferencia

< Jún 2018 >
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01