Aktuality

Schválené projekty pre mladých farmárov

Gratulujeme všetkým, ktorým bol schválený projekt pre mladého farmára !

Podľa výzvy PPA z 15.7.2015 mal byť časový harmonogram nasledovný :

Podávanie a prijímanie ŽoNFP / 12.10.2015 - 22.03.2016
Vypracovanie potvrdenia o registrácii ŽoNFP / do 90 pracovných dní, výber ŽoNFP / do 60 pracovných dní od vypracovania potvrdenia, vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP / do 60 pracovných dní od výberu : čo na tom, že od 22.3.2016 je 90 dní 29.7.2016, ďalších 60 dní - 23.10.2016 a ďalších 60 dní - 25.1.2017 ?!?

Vaše podnety, pripomienky, dovolania a ohlasy pošlite na ecotrend@ecotrend.sk.

 

 


< Október 2017 >
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11
  • Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie - Námestovo
12 13 14 15
16 17
  • Regionálna konferencia pre mladých farmárov - Nitra
18
  • Regionálna konferencia pre mladých farmárov - Banská Bystrica
  • Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie - Lučenec
19
  • Regionálna konferencia pre mladých farmárov - Prešov
20 21 22
23
  • Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie - Zemplínska Šírava
24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05