Vzdelávací program „Podnikanie v poľnohospodárstve“

Pre záujemcov z radov nezamestnaných sme pripravili 3-týždňový 130 hodinový kurz na ktorom sa dozviete všetky informácie týkajúce sa podnikania v poľnohospodárstve.

Kurz hradený zo zdrojov úradu práca a pre účastníkov registrovaných na úrade práce je bezplatný.

Témy vzdelávacieho programu:

 • Predaj z dvora legislatíva
 • Ekonomické minimum
 • Rastlinná prvovýroba
 • Živočíšna prvovýroba
 • Spracovanie produktov

Ak máte o kurz záujem vyplňte nasledovný formulár.

Kurz bude otvorený ak sa vo vašom regióne nájde 12 ľudí registrovaních na úrade práce so záujmom ho absolvovať.

Podrobnosti o kurze

Prihláška s okresom

Prihláška

< Marec 2017 >
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
 • Klub mladých farmárovv Kruštenici
11
 • Zhromaždenie Gazdovskej obrody 2017
12
13 14
 • Burza vrúbľov vo Zvolene
15 16 17
 • 3. Medzinárodná konferencia VYPESTUJ SI SVOJ DOM(OV)
18
 • Kurz pletenia košíkov a výroby lyžičiek
19
20 21 22 23 24
 • Inovácie v lesnom hospodárstve
25 26
27 28
 • Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji
29 30 31 01 02