Aktuality

Zhromaždene za ústavnú ochranu pôdy

Vzhľadom na súčasné spoločenské dianie a skutočnosť, že ústava SR je už otvorená, pripravuje Rodný kruh v spolupráci so Zväzom Ekotrend na 22.4.2017 Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy ved.sk/VedPodujatia.zem17.htm, ktorého cieľom je prebudiť čo najväčšie množstvo občanov, aby v tejto dejinnej chvíli urobili niečo pre správu svojej zeme, potravinovú bezpečnosť a životný priestor pre ďalšie naše pokolenia. Pôda sa na území Slovenskej republiky dostáva do rúk zahraničných i domácich špekulantov, kým bežný slovenský občan sa podľa súčasných zákonov nemôže dostať k pôde nad pätinu hektára, ak nie je v tomto smere podnikateľom...

Preto žiadame zrušiť nezmyselné obmedzenia pre občanov, a umožniť bežným občanom dostať sa k pôde, a naopak, zaviesť obmedzenia pre špekulatívny kapitál, ktorý skupovaním, ale aj inak (exekúciami...), získava ďalšiu pôdu po tisícoch hektárov.

Preto, a aj pre ďalšie veci spomenuté vo výzve: 4 zemské požiadavky www.rodnacesta.sk/4-zemske-poziadavky, zvolávame celoslovenské Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy ved.sk/VedPodujatia.zem17.htm - 22.4.2017 - Bratislava - Hviezdoslavovo námestie od 15.hod do 20.hod


Požiadavky budú doplnené a môžete to ovplyvniť v rozprave na našich stránkach: fb udalosť
www.facebook.com/events/2185813258184055/

Výsledné požiadavky budú adresované poslancom SR.

Vyzývame vás, aby ste podporili šírenie správ o našom podujatí všetkými možnými spôsobmi. Teda – zdieľaním, rozosielaním, tlačením, vylepovaním, vyvesovaním, pozývaním, usporiadaním prepravy...a samozrejme, aj osobnou účasťou.

Pred tromi rokmi sme mali zhromaždenie Za záchranu našej zeme a vody a po tomto zhromaždení sa ochrana vody dostala do Ústavy SR. Teraz to isté chceme dosiahnuť s pôdou. Ak by sa to nepodarilo, keď je ústava otvorená, malo by to pre náš národ ťažké následky.


*Väčšina európskych krajín má na rozdiel od nás pôdu rôznym spôsobom chránenú. Keďže je prepožičanie certifikovaného pódia v Starom meste mimoriadne drahé a musíme pre podujatie na námestí zabezpečiť aj zvukárov, aparatúru, elektrickú prípojku a ďalšie položky, vyhlásili sme na tento účel zbierku. Každá pomoc je vítaná ved.sk/VedPodujatia.zem17.htm.

Ak by Národná rada SR nevzala do úvahy požiadavky Gazdovskej obrody, ďalších pôdohospodárskych združení a občanov so záujmom o vlastnú zem, budeme o tejto veci žiadať všeľudové hlasovanie a teda referendum. Lepšie by však bolo, keby sme spoločnými silami zapôsobili tak, aby pôda sa stala v máji ústavne chránenou hodnotou a naplnili sa aj ďalšie požiadavky našej výzvy.

Pripojujeme aj odkaz na Žiarislavov utorkový vstup na Slobodnom vysielači:
Žiarislav hosťom Borisa Koróniho v prvej línii: Potrebujeme ústavnú ochranu pôdy?
soundcloud.com/slobodnyvysielac/v-prvej-linii-2017-04-11-narod-spi-vlastna-zem-ho-nezaujima-potrebujeme-ustavnu-ochranu-pody


< Jún 2017 >
29 30 31 01
  • Medzinárodná konferencia o kvalite mäsa
02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02