Aktuálny stav

AK chováte svoje zvieratá ako fyzická osoba - nepodnikateľ nemôžete svoje prebytky z domácej zabíjačky (vykonanej podľa Zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti) realizovať ani priamo konečným spotrebiteľom, či susedom a známym a pod. Všetko musíte skonzumovať vo vlastnej domácnosti. Aj keď je výrobca zo zákona občiansko-právne i trestno-právne zodpovedný za zdravotnú neškodnosť svojich výrobkov, naše "orgány" túto skutočnosť doposiaľ nepochopili.

Nariadenie 852/2004 o hygiene potravín

Od 1.11.2011 je v platnosti 1/ Nariadenie vlády č. 359/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá (týmto sa ruší //Nariadenie vlády č.283/2009) 2/ Nariadenie vlády č. 360/2011,ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (týmto sa ruší Nariadenie vlády č.352/2009)

 

Operácie, ktoré nespadajú pod pojem prvovýroba, aj keď sú vykonávané na farme :

 • výroba syra, tvarohu a masla na farme
 • krájanie, lúpanie a balenie zeleniny
 • balenia a triedenie vajec
 • príprava ovocnej šťavy

 

Potravinová legislatíva Európskej únie


< Marec 2017 >
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
 • Klub mladých farmárovv Kruštenici
11
 • Zhromaždenie Gazdovskej obrody 2017
12
13 14
 • Burza vrúbľov vo Zvolene
15 16 17
 • 3. Medzinárodná konferencia VYPESTUJ SI SVOJ DOM(OV)
18
 • Kurz pletenia košíkov a výroby lyžičiek
19
20 21 22 23 24
 • Inovácie v lesnom hospodárstve
25 26
27 28
 • Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji
29 30 31 01 02