Aktivity 2014

Rok 2014 vyhlásilo OSN-FAO za Medzinárodný rok rodinných fariemdriver

Od začiatku tohto roka sme uskutočnili rôzne akcie:

1/ 3.4.2014 1.celoslovenskú konferenciu rodinných fariem - závery z nej nájdete na tejto stránke v časti Aktuality http://www.predajzdvora.sk/aktuality/rodinne-farmy-potraviny-z-domoviny/

 

2/ V mesiacoch marec / október – v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka (www.nsrv.sk) semináre na 8-mich rodinných farmách spojené s dňom otvorených dverí, ochutnávkou a ukážkou výroby, kde sme postupne rozoberali jednotlivé témy z celoslovenskej konferencie a hľadali aj s vašou pomocou riešenia.

Všetky závery nájdete v časti AKTUALITY pri jednotlivých seminároch.

Dátum

 Seminár na tému

2.prednáška

Exkurzia

Prezentácie

21.3.
Jelenec

Spracovanie potravín prvovýrobcom na farme - H.Gulová

Využitie menej známych a zabudnutých druhov rastlín                             v socioekonomickom rozvoji malých a stredných fariem- J.Brindza

Sad Lívia Kolíňany

 

25.4.
Levoča

Štatút farmárskej rodiny - Z.Homolová

Perspektíva tonizujúcich rastlín na Slovensku - S.Jurčák

AFRA Odorica, Levoča

30.5.
Sklené

Podpora mladých, malých a začínajúcich farmárov - Z.Homolová

Konopa včera, dnes a zajtra- L.Pastucha

B.Baláž Sklené

27.6.
Podkylava

Pôda - J.Leitnerová

Poľnohospodárske využívanie krajiny v kontexte ochrany prírody  - M.Sádovský                         

Etelka Prašník

 

18.7.
Hrubý Šúr

Farmársky zákon - L.Podlesný

Debničkový systém u nás a v EU - A.Cukor                    

Agrokruh Lesná záhrada

15.8.
Zvolen

Likvidácia vedľajších živočíšnych produktov - A.Balková

Kontroly v prvovýrobe a druhovýrobe - A.Balková

J.Roziak Zvolen

19.9.
Bratislava

Nákup použitých strojov a zariadení z fondov EU - Š. Prôčka

Účtovné povinnosti farmára - I.Lőfflerová

Včelárstvo Dedinský Bratislava

24.10.
Košice

Plemenitba - A.Balková

Podpora živočíšnej výroby v návrhu PRV 2014-2020 - Z.Homolová

AGRO PLUS Budimír

3/Návštevy na farmách - "Z FARMY NA FARMU"

4/ účasť na rôznych podujatiach po celom Slovensku