Seminár PREDAJ Z DVORA - AKO NA TO - Zamutov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj
Vás pozýva na informačný seminár na tému
„Predaj z dvora – ako na to“
ktorý sa bude konať vo štvrtok dňa 1.10.2020
na Ranči Zaľubova v obci Zámutov


Program:
9:00 – 9:15 Otvorenie seminára a predstavenie RA NSRV SR pre Prešovský kraj – ciele, poslanie a plánované aktivity na rok 2020
(Lucia Kolpaková, regionálna koordinátorka)

9:15 – 11:15 Legislatívny rámec a návrh na úpravu
(MVDr. Ján Marton, EKOTREND Slovakia - zväz ekologického
poľnohospodárstva)

11:15 – 11:30 Prestávka na občerstvenie

11:30 – 13:00 Finančné aspekty a účtovníctvo predaja z dvora
( Ing. Jana Vaverčáková, EKOTREND Slovakia - zväz ekologického
poľnohospodárstva)

13:00 – 13:30 Prestávka na obed

13:30 – 15:00 Príklady z praxe – každý účastník si vytvorí vlastný príklad na predaj z dvora
(Zuzana Homolová, EKOTREND Slovakia – zväz)

Vlastné produkty na ochutnávku sú vítané.

Na seminári si budete môcť vyskúšať predaj produktov distribučným modelom REKO. (čo je REKO)

https://www.facebook.com/groups/rekoseminarzamutov2020

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 28.9.2020 do 12-tej hodiny na nasledujúcom linku
https://www.survio.com/survey/d/I7O1S7K4K3A5O5K6K.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť telefonicky na +421 948 635 525 alebo emailom na
antenapresov@mediinvest.sk.

Počet účastníkov je obmedzený na počet maximálne 35 osôb.