Aktuality

18. Zhromaždenie Gazdovskej obrody - Zbojská 24.-25.3.2018

Vzdelávacie a spoločenské zhromaždenie prírodných hospodárov, gazdov v zácviku a gazdovaniu nápomocných zo Slovenska, Čiech a Moravy

(piatok) sobota – nedeľa - Upravené súznenie (moderovaná konferencia)

všetky info nájdete na :

http://www.ved.sk/VedPodujatia.Gazdovske.zhromazdenie18.htm