Aktuality

25.10.2023 Trenčín - Seminár: "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Trenčín"