Aktuality

www.mpsr.sk - aktuality

Read more

Seminár Ekologické poľnohospodárstvo apredaj z dvora, ktorý sa konal 12.3.2010  v Piešťanoch  bol  koncipovaný  tak, aby sa dopoludní prezentovali

z...

Read more

12.3.2010 - 10,00 - Piešťany

Read more

z 19 % na 6 %

Read more

Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany - 12.3.2010

Brezová 2

Read more

Nemecko-slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Zväzom ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia organizuje opäť, ako každý...

Read more

Agroinštitút Nitra

Read more

Označte svoju farmu logom

Read more

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Read more

Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka (umiestneného mimo farmy žiadateľa) pre chovateľa

Read more