Aktuality

január 2011
- stretnutie s generálnou riaditeľkou sekcie poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu MP SR p. Zuzanaou Kontrovou
- tlačová konferencia...

Read more

Žiadosť o pracovné stretnutie

Read more

Kľúčová je podpora domácej produkcie

Read more

Slovenská republika - ako sa nedá predávať z dvora

Read more

Slovenská republika – ako sa nedá predávať z dvora

Read more

Predajná výstava PREDAJ Z DVORA

Read more

prihlášku zaslať do do 31.7.2010

Read more

Označenie miesta predaja logom PREDAJ Z DVORA, môže len ten, kto ho má od Zväzu EKOTREND Slovakia. 

Read more

26.-28.4.2010

Read more

26.-28.4.2010

Read more