Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Read more

Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka (umiestneného mimo farmy žiadateľa) pre chovateľa

Read more

Opatrenie 1.1. - nová výzva

Read more

11.-13.11.2009

PROGRAM

Read more

19.10.-13.11.2009

Read more

krv, predaj

Read more

Úvodné slovo mal Stanislav Becík

Read more

Oznámenie z www.apa.sk

Read more

V dňoch 11. - 18.09.2009

Read more

Od 15.7.2009 je v platnosti Nariadnie vlády č. 283/2009 o výnimkách z konštrukcií potravinárskych prevádzok s malým objemom výroby pri zabití a...

Read more