Aktuality

z 19 % na 6 %

Read more

Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany - 12.3.2010

Brezová 2

Read more

Nemecko-slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Zväzom ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia organizuje opäť, ako každý...

Read more

Agroinštitút Nitra

Read more

Označte svoju farmu logom

Read more

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Read more

Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka (umiestneného mimo farmy žiadateľa) pre chovateľa

Read more

Opatrenie 1.1. - nová výzva

Read more

11.-13.11.2009

PROGRAM

Read more

19.10.-13.11.2009

Read more