Aktuality

Celoslovenská konferencia „Inovácie a podpora farmárov a drobných výrobcov potravín“

Termín : 6.12.2016

Miesto konania : Kongresové centrum SPU v Nitre

Konferencia sa konala pod záštitou  ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   pani Gabriely Matečnej.

3.ročník grantovej schémy „Nadácia Tesco“ bol zameraný na podporu farmárov a malých výrobcov potravín v oblasti vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie,  inovácií, bezpečnosti a kvality produktov.

  9:00 - 10:00  Tlačová konferencia spojená s ochutnávkou produktov

10:00 - 12:00             

  • Podpora rozvoja vidieka a farmárov, zdroje, prebiehajúce a očakávané výzvy, perspektíva  (MPaRV SR)
  • Stav čerpania,  posudzovania, hodnotenia a zazmluvňovania otvorených výziev   ( PPA)
  • Bezpečnosť a kontrola pri spracovaní vlastnej produkcie a priamom predaji spracovaných produktov na farmách. Príručka pre  spracovanie vlastnej produkcie na farme (ŠVPS)
  • Podpora farmárov a drobných výrobcov potravín - grant Tesco (Nadácia Tesco)

12:00 - 13:00              obed

13:00 - 15:00             

  • Inovácie – cesta k lepšiemu hospodáreniu  fariem  (S.Šilhár - NPPC - VÚP)
  • Efektívne využitie genetického potenciálu ako inovačný prvok (J.Brindza - SPU)
  • Svetový rok strukovín,  stav a potenciál pre ich pestovanie v SR (L. Pastucha - Ekotrend)
  • Ako vidí situáciu mladý farmár  (rodinné vinárstvo Vinkovič, komunitou podporované poľnohospodárstvo, aktuálna situácia v EÚ - vystúpenia mladých farmárov)

15:00 – 17:00             Diskusia, záver 

Kontakt na organizátorov :

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.         garant             silhar@vup.sk                       0914/322 094

doc. Ing. Ján  Brindza, CSc.    SPU Nitra                 Jan.Brindza@uniag.sk            0905/972666

Katarína Noskovičová             projektový manažér noskovicova@vup.sk              033/6472973

Zuzana Homolová                   Ekotrend Slovakia   ecotrend@ecotrend.sk            0905/580141