Aktuality

Ekologická poľnohospodárska výroba v prechodnom období 2021 - 2022 v rámci PRV SR 2014 - 2020

webinár - 24.3.2021