Aktuality

informačný seminár k podopatreniu 4.2

NSRV

- Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj pozýva na informačný seminár s názvom „Výzva č.51/PRV/2021 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh  a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov“, ktorý sa uskutoční dňa 25.1.2022, od 9:00hod. v priestoroch ZOC Koral v Prešove, a to prezenčne v režime OP,

 

- prezenčne aj v Banskej Bystrici dňa 27.1.2022,

 

- online v Žilinskom kraji dňa 24.1.2022,

 

- okrem týchto aktivít regionálnych pracovísk organizuje online webinár aj centrála NSRV v Nitre a to dňa 31.1.2022.

 

Viac info na: www.nsrv.sk alebo na Facebooku NSRV.

 

Oprávnený žiadateľ – podnik pôsobiaci v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov alebo prvovýrobca

 

Oprávnené oblasti:

1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec

2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov

3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel

4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín

5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín

6. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel

7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.

8. Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení