Aktuality

Klub mladých farmárov - Drienica

Termín konania: 24.-25.2.2017

Miesto konania: Hotel Šomka, Drienica

Účastnícky poplatok: 20€

Účastnícky poplatok pre členov, ktorí uhradili členský príspevok na rok 2017: 0€24.2.2017

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 – 9:05 Uvítanie účastníkov

9:05 – 9:40 Informácie o aktuálnych projektoch PRV 2014-2020 – zástupca MPRV SR

9:40 – 10:10 Ako dodržiavať podmienky krížového plnenia (zamerané na živočíšnu výrobu) – zástupca MPRV SR

10:10 – 10:40 Podmienky ekologického pestovania – zástupca kontrolného orgánu Naturalis

10:40 – 10:50 Občerstvenie

10:50 – 11:20 Pridaná hodnota produktu – legislatíva – zástupca MPRV SR

11:20 – 11:50 Pôda od SPF –zástupca SPF

11:50 – 12:50 Obed

12:50 – 13:20 Legislatíva pre mladého farmára - Čo všetko musí farmár spĺňať v rastlinnej a živočíšnej výrobe voči úradom SR – zástupca PPA

13:20 – 13:50 Administratívne povinnosti farmára (teória a príklady dobrej praxe)

13:50 – 14:30 Pôda, nájomné zmluvy, občiansky zákonník (poradí právnik)

14:30 – 14:50 Poistenie v poľnohospodárstve – zástupca poistenej spoločnosti

14:50- 15:00 Občerstvenie

15:00 – 15:20 Všeobecné povinnosti chovateľa – zástupca CEHZ

15:20 – 16:00 Informácie o podávaní deklarácií cez GSAA

16:00 – 18:00 Zasadnutie predsedníctva ASYF – príjem nových členov

18:00 – Večera, ukončenie


25.2.2017


9:00 – 12:30 Návšteva fariem v regióne
Vašu účasť prosím potvrďte telefonicky +421 915 731 54 alebo mailom info@mladyfarmar.sk do 21.02.2017.

Ubytovanie a stravovanie podľa programu môžeme zaručiť len pre zaregistrovaných účastníkov!


Účastnícky poplatok resp. Členský príspevok, prosím uhradiť do 21.2.2017 na nasledovný bankový účet:

IBAN: SK7411110000001017783018

BIC: UNICRSKBX


Pri úhrade členského príspevku, udevďte do poznámky ČL2017 MENO A PRIEZVISKO (resp. NÁZOV FIRMY)

Pri úhrade účastníckého poplatku, uveďte do poznámky ÚP MENO A PRIEZVISKOĎakujeme!

Tešíme sa na stretnutie s Vami.