Aktuality

Kozmetická zmena ústavy

Veľká škoda, že sa nám nepodarilo presadiť náš návrh.