Aktuality

Mladý farmár - otvorenie zásobníka

Vážení členovia,

 

Dovoľte mi aby som Vás informovala, že na základe nášho snaženia, ktoré pretrváva už od roku 2016 o čo najväčšiu podporu pre žiadateľov z prvej výzvy 6.1 sme v týchto dňoch obdržali odpoveď od generálneho riaditeľa PPA pána Kožucha, že došlo k navýšeniu prostriedkov pre prvú výzvu a to do čísla 700. Zároveň sme dostali informáciu, že bude vyhlásená nová výzva pre ďalších 260 žiadateľov.

 

V najbližších dňoch bude preto prebiehať zasielanie oznámení o začatí konania o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Ďalšie informácie o aktuálnej ako aj novej výzve Vám budeme priebežne posielať.

 

S pozdravom

Ing. Katarína Chlepková

asistentka ASYF