Aktuality

Napíšme si projekt sami

informačné semináre

Podpora malých, mladých a rodinných farmárov

Dvojdňový kurz pre farmárov

  • Hygienická príručka pre farmársku produkciu potravín

    • správna hygienická prax, návod na spracovanie vlastnej dokumentácie pre výrobu potravín na farme

  • Napíšme si projekt sami: projektové podpory PRV 2014 - 2020

    • výzva 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
    • výzva 16.4 - Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektami dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

Termíny konania: 20.10. - 19.11.2015

Miesta konania :


Program :

1. deň

  8,00 –  9,00             prezentácia
  9,00 – 12,00            PRV 2014-2020 a projektové podpory 6.1, informácie,  návod a praktická        ukážka vypĺňania jednotlivých bodov žiadosti o nenávratný finančný  príspevok
12,00 – 13,00            obed
13,00 – 16,00            Návod na zostavenie podnikateľského plánu pre podopatrenie 6.1, ktorý je prílohou k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vysvetlenie tabuľky rozlíšenia štandardného výstupu potrebného pre naplnenie podnikateľského plánu v závislosti od príslušnej komodity, PRV 2014-2020 a projektové podpory 16.4
16,00 - 18,00             individuálne konzultácie a poradenstvo pri tvorbe projektov

2. deň

  8,00 –  9,00             prezentácia
  9,00 - 11,00             Správna hygienická prax pri spracovaní vlastnej produkcie na farme
11,00 - 12,00             hygienická príručka pre farmársku produkciu potravín, spracovanie dokumentácie
12,00 – 13,00            obed
13,00 - 18,00             formulácia projektových zámerov pre vyšší stupeň spracovania vlastnej produkcie a zlepšenie ekonomiky farmy, prípadové štúdie - príklady tvorby vlastných dokumentov a poradenstvo pri formulácii podnikateľských plánov

 

Seminár je bezplatný, financovaný z 2. ročníka grantovej schémy Nadácie Tesco, pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Občerstvenie a obed je pre prvých 30 účastníkov zabezpečený v mieste konania v rámci projektu.

Propagačné materiály a vlastné výrobky na ochutnávku sú vítané.

Semináre sú vhodné pre všetkých, čo spracovávajú alebo chcú začať spracovávať vlastnú produkciu na farme, alebo si chcú podať projekty v rámci vyhlásených výziev PPA.

Svoje otázky ohľadom písania projektov môžete zasielať na ecotrend@ecotrend.sk, do predmetu dajte 6.1 alebo 16.4, podľa toho v rámci ktorej výzvy si chcete podať projekt.

 

 

Prihlášky

  • zasielajte mailom na ecotrend@ecotrend.sk do predmetu,prosím, dajte dátum konania.
  • alebo kliknite na termín a miesto konania a vyplňte prihlasovací formulár

Tešíme sa na vás !