Aktuality

Návrh úprav Nariadení vlády o predaji z dvora č.359 a č.360/2011