Aktuality

Nové nariadenie vlády na priamy predaj

platí od 1.3.2016

celé znenie nájdete tu :

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/100/20160301.html

kontakt na poradcu : pastucha.lubomir@centrum.sk