Aktuality

NPPC vyhlásilo VO na analýzu

NPPC vyhlásilo VO na analýzu pre :

Spracovanie komplexnej štruktúrovanej analýzy, zameranej na súčasný stav v oblasti výroby a predaja farmárskych, remeselných a regionálne špecifických poľnohospodárskych produktov, potenciál ďalšieho rozvoja tohto segmentu, zhodnotenie existujúcich bariér rozvoja a ich príčin a návrh opatrení na ich elimináciu

vyzva.docx (live.com)

termín uzávierky je 31.1.2022