Aktuality

Oznam centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

V "prístupe farmára" bol spustený nový systém objednávania náhradných ušných značiek a usšných značiek pre ošípané.