Aktuality

Podnet na úpravu kritérií vo výzve 6.3

pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Žiadame :

- zrušenie podmienky oprávnenosti žiadateľa , že na podporu nie je oprávnený podnik, ktorý v roku 2017 podal žiadosť o priamu podporu obsahujúcu aj komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia

- aby v rámci projektu bolo oprávnené zamestnanie aj sezónnych pracovníkov.