Aktuality

Pre koho je výzva pre malých farmárov ?

aktualizácia neopravila nezmysly výzvy

Vo výzve pre malých farmárov sú aj také nezmysly ako napríklad, že :

„... na podporu nie je oprávnený podnik, ktorý v roku 2017 podal žiadosť o priamu podporu obsahujúcu aj komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia. Táto podmienka sa  nevzťahuje na roky 2015 a 2016. Oprávneným žiadateľom taktiež nie je poľnohospodársky podnik, ktorého podnikanie v čase predloženia žiadosti zahŕňa aj iné poľnohospodárske komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia a/alebo ktorý vykonáva aj inú poľnohospodársku činnosť(napr. poskytovanie služieb v sektore, chov rýb a pod. – preukazuje sa formou čestného vyhlásenia).“

 Čo v ľudskej reči znamená, že kto si žiadal v roku 2017 priame platby na trvalé trávne porasty, resp. krmoviny alebo obilie na ornej pôde - nemá nárok, alebo ten, kto pri farmárčení robí poradenstvo pre iných farmárov - nemá nárok.

 Takže oprávnení sú tí, čo chovajú zvieratá na balkóne ! Bude ich 330, alebo si sumu rozdelia predajcovia kombajnov - ako minule ?

http://www.rodnacesta.sk/nova-vyzva-pre-polnohospodarov-maly-polnohospodar