Aktuality

Protest 18.3.2024

Ružomberok 12.3. 2024

Organizátori protestu farmárov, gazdov, poľnohospodárov a roľníkov sa na stretnutí uskutočnenom v Ružomberku uzniesli na organizovaní ďalšieho protestu dňa 18.3.2024. K protestujúcim organizáciám sa pridáva ďalšia: Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva.

Spoločne šesť organizácií, Združenie mladých farmárov na Slovensku ASYF, Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska, Iniciatíva poľnohospodárov Slovenska, Spolok farmárov Slovenska, Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem a Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva sa spoločne zhodli, že pri riešení požiadaviek sa neudialo nič zásadné, aby sa tieto požiadavky vyriešili.  Požiadavky boli vznesené začiatkom februára 2024 a dňa 19.2.2024 odovzdané Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Naďalej je potrebné vyriešiť podmienky spravodlivého podnikateľského prostredia:

1) okamžité vyplatenie priamych platieb,

2) úľavy sociálnych odvodov pre všetkých farmárov, žiadame odstrániť diskrimináciu voči samostatne hospodáriacim roľníkom,

3) odbúranie neúnosnej administratívnej záťaže farmárov,

4) odstránenie diskriminácie pri pôde Slovenského pozemkového fondu, možnostiach čerpania fondov atď.

5) funkčný register užívacích vzťahov k pôde,

6) finančné nástroje - nekorupčná podpora farmárov prostredníctvom výhodnejších úverov,

7) zelená nafta pre všetkých farmárov bez diskriminácie,

8 ) zákaz bezcolného dovozu poľnohospodárskych komodít z krajín mimo európskej únie.


"V žiadnej z požiadaviek nedošlo k zásadnému posunu. Pán minister sa síce verejne vyjadril, že je nepredstaviteľné, aby subjekt s niekoľko tisíc hektármi nemohol vydať 4ha pôdy tomu, čo má 6 ha, keďže tomu väčšiemu to neublíži, čím naznačil súhlas s potrebou riešenia spravodlivosti v prístupe k pôde, avšak potrebujeme konkrétny legislatívny návrh. A aj keď som bol vymenovaný do Zboru poradcov, neznamená to, že by sa konkrétne požiadavky riešili a aj zbor poradcov funguje povedzme že "spomalene". Mal vzniknúť mailing list, výmena kontaktov atď, nič z toho sa však nedeje. Preto je opätovne potrebné poukázať na problémy diskriminácie a nespravodlivosti."
Uvádza Marián Glovaťák, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku ASYF.

"Ministerstvo pôdohospodárstva je nepoučiteľné, aj v novom zložení pokračuje v starých praktikách. Namiesto seriózneho prístupu ku výzvam malých slovenských gazdov na nastolenie spravodlivosti naďalej pokračuje v ich likvidácii. Namiesto sľúbenej podpory rozvoja vidieka naďalej pokračuje v politike prvoradej podpory veľkých záujmových skupín na úkor zveľaďovania dedičstva našich predkov. Namiesto pravdy verejnosti naďalej podsúva klamstvá zakrývajúce korupčné škandály a odbornú nespôsobilosť. Za takýchto podmienok naše poľnohospodárstvo nikdy nebude schopné plniť svoje základné poslanie - zabezpečiť výživu národa, zachovať našu prírodu pre budúce generácie. Zvrátenie desiatky rokov trvajúceho úpadku nie je len záležitosťou poľnohospodárov, ministrom pomenovaných ako hŕstka pomýlených protestujúcich. Do tohto úsilia sa musí zapojiť celá spoločnosť, každý, kto chce mať na svojom stole poctivé slovenské potraviny."  tvrdí Anton Vdovjak zástupca Iniciatívy poľnohospodárov Slovenska.

"Je dôležité, aby došlo k spravodlivosti aj vo veci urgentného vyplatenia priamych platieb, nakoľko, poľnohospodári si splnili svoje povinnosti a preto je spravodlivé, aby si svoje povinnosti splnil aj štát prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry." Hovorí Ján Jelen, predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.