Aktuality

Regionálne informačno-poradenské pracoviská

Žijete na vidieku a potrebujete poradiť ako predávať vlastné produkty ? - navštívte :

izpi.sk/sk/regionalne-informacno-poradenske-pracoviska