Aktuality

Regionálne konferencie pre mladých farmárov

pre všetkých, ktorí podpísali zmluvu s PPA v opatrení 6.1

všetky informácie nájdete na :

nsrv.sk/index.php