Aktuality

Schválené projekty pre mladých farmárov

Gratulujeme všetkým, ktorým bol schválený projekt pre mladého farmára !

Podľa výzvy PPA z 15.7.2015 mal byť časový harmonogram nasledovný :

Podávanie a prijímanie ŽoNFP / 12.10.2015 - 22.03.2016
Vypracovanie potvrdenia o registrácii ŽoNFP / do 90 pracovných dní, výber ŽoNFP / do 60 pracovných dní od vypracovania potvrdenia, vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP / do 60 pracovných dní od výberu : čo na tom, že od 22.3.2016 je 90 dní 29.7.2016, ďalších 60 dní - 23.10.2016 a ďalších 60 dní - 25.1.2017 ?!?

Vaše podnety, pripomienky, dovolania a ohlasy pošlite na ecotrend@ecotrend.sk.