Aktuality

www.apa.sk

aktualizácia výzvy 6.1

všetky informácia nájdete na :

http://www.apa.sk/index.php?navID=530

alebo

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7249