Aktuality

Zákon č.140/2014 považujeme od začiatku za zlý a treba ho zrušiť. Následne pôdu (podobne ako vodu) zadefinovať ako národné bohatstvo.

Read more

V "prístupe farmára" bol spustený nový systém objednávania náhradných ušných značiek a usšných značiek pre ošípané.

Read more

zdroj www.zmos.sk

Read more

platí od 1.3.2016

Read more

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú...

Read more

pozemky.mpsr.sk

Read more

INFORMÁCIA

o modeli financovania slovenského poľnohospodárstva

na roky 2014 - 2020

 

Read more