"Lekvárové nariadenie" NV 100/2016 - rastlinné komodity

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

z 27. januára 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam

 

V krátkosti

toto nariadenie umožňuje vyrábať a predávať výrobky z malého množstva (1250kg) ovocia a zeleniny ako sú kompóty, lekáre a zaváraniny bez nutnosti mať schválenú prevádzkareň.

Stačí sa zaregistrovať na RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa)

Nariadenie vlády 100/2016