§10 odsed 1 výnosu ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva zdravotníctva SR č.28167/2007

(1) Predajne potravín sú trvalé zariadenia, ktoré
sa zriaďujú najmä ako samoobslužné nákupné
predajne, predajne s rozličným tovarom a špecializované
predajne, ako sú najmä predajne mäsa,
predajne lahôdok a predajne cukrárskych vý-
robkov.