Aktivity 2009/2010

AKTIVITA č.1 - Advokácia

1. Advokácia

Právne predpisy legalizujúce predaj z dvora pre rastlinné a živočíšne produkty priameho predaja v SR

2.Propagácia a informačné aktivity

1. Vytvorenie loga PREDAJ Z DVORA a označenie 40 (bio)fariem týmto logom

2. www stránka, infosystém a databáza bio-farmárov s predajom s dvora: www.predajzdvora.sk

3. Aktualizované propagačno-informačné materiály zamerané na spotrebiteľa/farmárov a informujúce o prínosoch a možnostiach predaja z dvora na Slovensku - budú vydané dve listovky (jedna pre spotrebiteľov a druhá pre farmárov)

4. Publicita - účasť na besedách v Slovenskom rozhlase

3. Vzdelávanie

1. Akreditovaný kurz so zameraním na predaj z dvora predovšetkým v ekologickom poľnohospodárstve

2. realizácia 2och kurzov so zameraním na ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora spojene s exkurzoiu na farmy.

4. Poradenstvo

Poradenstvo pre priamy predaj z dvora zabezpečuje p. Zuzana Homolová.

tel. 0905 580 141

mail. ecotrend@ecotrend.sk