Ako sa zapojiť do REKO

Hlavnými zásadami REKO sú…

 • Žiaden obchodník medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom
 • Tak lokálne ako sa len dá
 • Etická výroba potravín - prírode blízky a trvalo udžateľný spôsob hospodárenia a výroby produktov
 • Proces výroby je transparentný -  výrobca je povinný poskytovať informácie o svojich výrobkoch

Moderátor skupiny má právo stanoviť ďalšie kritériá pre výber výrobcov pre sieť REKO.

Ako sa môžem pripojiť k sieti REKO?

Aktívne skupiny REKO nájdete čoskoro v mape
Ak sa chcete pripojiť, kontaktujte moderátora.
Produkty sa nesmú inzerovať skôr, ako ich moderátor schváli.
Moderátor je oprávnený odstrániť príspevok od ktoréhokoľvek výrobcu (aj keď už boli zadané objednávky).

REKO pre moderátora

Ako si môžem založiť skupinu REKO na Facebooku?

Každá zo skupín na Facebooku má moderátora, ktorý skupinu založí a prijíma do nej nových výrobcov a spotrebiteľov.

Je dobré mať pre každú skupinu viac ako jedného moderátora (ideálne troch ľudí, ktorí môžu byť producentmi alebo spotrebiteľmi).

Skupinu REKO môže založiť ktokoľvek. Názov skupiny by mal obsahovať slovo „REKO“. Popis každej skupiny obsahuje informácie o zásadách fungovania skupiny.
Moderátor skupiny má právo určiť ďalšie kritériá, ktoré budú použité pri výbere výrobcov pre skupinu REKO. Informácie a pokyny pre výrobcov REKO boli zhrnuté vyššie v časti „Reko pre výrobcov“.

Budete potrebovať:

 • Niekoľko spotrebiteľov ako základ miestnej skupiny REKO.
 • Miestnych výrobcov niekoľkých hlavných surovín.
 • Miesto stretnutia, na ktoré môžu zákazníci a dodávatelia ľahko prísť.

Zorganizujte stretnutie spotrebiteľov s predávajúcimi.
Rozhodnite o postupoch pre:

 • miesto, dátum a čas dodania výrobkov
 • metódy skupinovej komunikácie (skupina Facebook, blog, systém SMS, nástenka atď.)

Udržiavajte aktívnu komunikáciu s členmi skupiny.

Model REKO je postavený na vzájomnej dôvere, ktorá je udržiavaná dobrými a relevantnými informáciami na oboch stranách.

REKO pre predávajúcich

Príručka REKO obsahuje informácie o legislatívnych požiadavkách týkajúcich sa potravín, ktoré sa musia zohľadniť pri predaji výrobkov prostredníctvom skupín REKO.
V popise skupiny REKO si môžete prečítať detailné informácie o pravidlách v danej skupine.

Etické usmernenia pre živočíšnu výrobu:

 

 • Pokiaľ je to možné, uprednostňujú sa chovy sa voľným výbehom a ekologické chovy.
 • Osobitná pozornosť sa venuje spôsobu chovu, ktorý by sa mal v čo najväčšej miere priblížiť prirodzeným životným podmienkam jednotlivých zvierat.
 • Dôležitými aspektmi sú maximálna možná vonkajšia aktivita a priestor, ktorý je k dispozícii pre zviera, ako aj krmivá bez obsahu GMO.

Spracované potraviny

Očakáva sa, že pekári REKO a ďalší spracovatelia budú vo svojich pekárňach využívať čo najviac miestnych produktov. Patrí sem napríklad použitie eticky vyrábanej múky, bobúľ, mäsa, húb, ovocia a vajec, ako aj domáce mlieko a maslo.

Predaj drobného ovocia a húb:

 

V sieťach REKO je povolený predaj domácich lesných plodov, prírodných produktov a húb všetkým ľuďom v súlade so zákonmi a predpismi.

Na predaj:

 

Je prísne zakázané predávať vo všetkých skupinách REKO.
Výrobca nesmie predávať produkty pochádzajúce z inej farmy okrem vlastnej. Namiesto toho je možná a žiaduca spoločná preprava za predpokladu, že každý výrobca bude predávať vlastné výrobky.

Zákonné povinnosti:

 

Výrobca je zodpovedný za všetky zákonné povinnosti, hygienické predpisy, dane a poplatky. Pozri Príručka REKO

Transparentnosť:

 

Výrobca by sa mal snažiť prezentovať svoju produkciu čo najvernejšie vo všetkých situáciách. Zákazníci skupiny REKO majú možnosť navštíviť všetky farmy zúčastnených výrobcov, musia sa však zohľadniť ich možnosti, hygienické predpisy a ďalšie obmedzenia výrobcu.


Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť etický pôvod výrobku, ako aj zabezpečiť, aby mali výrobcovia dostatočný príjem z výrobkov, ktoré predávajú.