Ste prvovýrobca a chcete, aby vás našli zákazníci ?
Vytvorte si vlastný bezplatný profil na mape fariem.

Problematike malých farmárov a obhajobe ich práv sa venujeme niekoľko rokov a spísali sme čo našich členov najviac trápi.

Predaj z dvora

 

 

Hlavným poslaním stránky www.predajzdvora.sk je vytvoriť informačný priestor pre lokálnych/malých producentov potravín a spotrebiteľov so záujmom o domáce, gazdovské, tradičné výrobky predávané z dvora. Sme presvedčení, že predaj z dvora a priamy kontakt spotrebiteľa s výrobcom – farmárom je základom trvalo udržateľného poľnohospodárstva nielen na Slovensku.

Predaj z dvora je, keď : prvovýrobca svoje výrobky aspoň čiastočne predáva konečnému spotrebiteľovi vo vlastnom mene a na vlastný účet.
Logo PREDAJ Z DVORA môže používať len ten, kto má zmluvu so Zväzom EKOTREND Slovakia.
CHCETE PREDÁVAŤ Z DVORA? PREDÁVAJTE!
Kliknite na MAPA a vytvorte si profil vašej farmy.
Neviete si rady? Prečítajte si celú túto stránku a dozviete sa všetko!

Máte ešte nejaké otázky? Napíšte ich do časti Fórum, resp. nám pošlite mail na ecotrend@ecotrend.sk a my Vám odpovieme.

CHCETE BYŤ V NAŠOM SYSTÉME PREDAJ Z DVORA? KONTAKTUJTE NÁS!

 1. Ponúkame Vám nasledovné služby 
  • vypracovanie všetkých pre Vás potrebných dokladov " na mieru " podľa štandardu a zásad správnej hygienickej praxe pre predaj z dvora ustanovené v schválenom kódexe na základe osobnej návštevy u Vás 
  • umožnenie používať logo PREDAJ Z DVORA 
  • prihláška : http://www.ecotrend.sk/index.php?id=plne_prihlaska
 2. BONUS PRE ČLENOV Zväzu EKOTREND Slovakia 
  • poradenstvo pre predaj z dvora počas celého roka.

DESATORO  PRE  PREDAJ  Z  DVORA 

 1. som prvovýrobca
 2. vyrábam z vlastných surovín
 3. vyrábam podľa vlastných receptúr
 4. vyrábam prevážne
  ručne svoje výrobky
 5. predávam priamo konečnému
  spotrebiteľovi
 6. spĺňam minimálne
  hygienické požiadavky
 7. dodržiavam podmienky
  správnej praxe
 8. všetky fázy výroby sú uskutočňované na Slovensku
 9. logo PREDAJ Z DVORA používam so súhlasom Zväzu EKOTREND Slovakia
 10. svojim správaním pozitívne vplývam na rozvoj značky PREDAJ Z DVORA 

Pokiaľ ste odpovedali minimálne 8 x áno, pokračujte v sekcii Návody.

 

 

Stránka vznikla v rámci projektu „Z dvora“, ktorý realizoval od 4/2009 do 6/2010 EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva www.ecotrend.sk.

Tento projekt získal podporu z blokového grantu EMVO TUR nadácie EKOPOLIS, bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva


< Marec 2017 >
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
 • Klub mladých farmárovv Kruštenici
11
 • Zhromaždenie Gazdovskej obrody 2017
12
13 14
 • Burza vrúbľov vo Zvolene
15 16 17
 • 3. Medzinárodná konferencia VYPESTUJ SI SVOJ DOM(OV)
18
 • Kurz pletenia košíkov a výroby lyžičiek
19
20 21 22 23 24
 • Inovácie v lesnom hospodárstve
25 26
27 28
 • Hygienické podmienky výroby a predaja potravín pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji
29 30 31 01 02