Aktuálny stav

AK chováte svoje zvieratá ako fyzická osoba - nepodnikateľ nemôžete svoje prebytky z domácej zabíjačky (vykonanej podľa Zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti) realizovať ani priamo konečným spotrebiteľom, či susedom a známym a pod. Všetko musíte skonzumovať vo vlastnej domácnosti. Aj keď je výrobca zo zákona občiansko-právne i trestno-právne zodpovedný za zdravotnú neškodnosť svojich výrobkov, naše "orgány" túto skutočnosť doposiaľ nepochopili.

Nariadenie 852/2004 o hygiene potravín

Od 1.11.2011 je v platnosti 1/ Nariadenie vlády č. 359/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá (týmto sa ruší //Nariadenie vlády č.283/2009) 2/ Nariadenie vlády č. 360/2011,ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (týmto sa ruší Nariadenie vlády č.352/2009)

 

Operácie, ktoré nespadajú pod pojem prvovýroba, aj keď sú vykonávané na farme :

  • výroba syra, tvarohu a masla na farme
  • krájanie, lúpanie a balenie zeleniny
  • balenia a triedenie vajec
  • príprava ovocnej šťavy

 

Potravinová legislatíva Európskej únie