Ste prvovýrobca a chcete, aby vás našli zákazníci ?
Vytvorte si vlastný bezplatný profil na mape fariem.

Problematike malých farmárov a obhajobe ich práv sa venujeme niekoľko rokov a spísali sme čo našich členov najviac trápi.

Predaj z dvora

 

Táto stránka sa hlási k medzinárodnému hnutiu food souveregnity = 

Potravinová zvrchovanosť

Svetové hnutie potravinovej zvrchovanosti už v roku 2007 definovalo potravinovú zvrchovanosť ako právo ľudských společenstiev na zdravé a kulturne vhodné potraviny, produkované prostredníctvom environmentálne príaznivých a udržateľných prístupov a právo týchchto společenstiev definovať vlastné potravinové a poľnohospodárske systémy. 
Ponúka stratégiu, ako nepodľahnúť súčasnému korporátnemu obchodnému potravinovému systému a postupn ho prekonávať a smerovať k potravinovým, poľnohpospodárskym, pastierskym a rybárskym systémom  kontrolovaným miestnymi producentamy. Ako prioritné vníma potravinová suverenita miestnu a národnú ekonomiku a trhy a splonomocňuje  drobných poľnohospodárov a rodinné farmy, miestnych rybáov a pastierov a produkciu, distribúciu a spotrebu potravín založenú na environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržitelnosti.

 

 

Hlavným poslaním stránky www.predajzdvora.sk je vytvoriť informačný priestor pre lokálnych/malých producentov potravín a spotrebiteľov so záujmom o domáce, gazdovské, tradičné výrobky predávané z dvora. Sme presvedčení, že predaj z dvora a priamy kontakt spotrebiteľa s výrobcom – farmárom je základom trvalo udržateľného poľnohospodárstva nielen na Slovensku.

Predaj z dvora je, keď : prvovýrobca svoje výrobky aspoň čiastočne predáva konečnému spotrebiteľovi vo vlastnom mene a na vlastný účet.
Logo PREDAJ Z DVORA môže používať len ten, kto má zmluvu so Zväzom EKOTREND Slovakia.
CHCETE PREDÁVAŤ Z DVORA? PREDÁVAJTE!
Kliknite na MAPA a vytvorte si profil vašej farmy.
Neviete si rady? Prečítajte si celú túto stránku a dozviete sa všetko!

Máte ešte nejaké otázky? Napíšte ich do časti Fórum, resp. nám pošlite mail na ecotrend@ecotrend.sk a my Vám odpovieme.

CHCETE BYŤ V NAŠOM SYSTÉME PREDAJ Z DVORA? KONTAKTUJTE NÁS!

 1. Ponúkame Vám nasledovné služby 
  • vypracovanie všetkých pre Vás potrebných dokladov " na mieru " podľa štandardu a zásad správnej hygienickej praxe pre predaj z dvora ustanovené v schválenom kódexe na základe osobnej návštevy u Vás 
  • umožnenie používať logo PREDAJ Z DVORA 
  • prihláška : http://www.ecotrend.sk/index.php?id=plne_prihlaska
 2. BONUS PRE ČLENOV Zväzu EKOTREND Slovakia 
  • poradenstvo pre predaj z dvora počas celého roka.

DESATORO  PRE  PREDAJ  Z  DVORA 

 1. som prvovýrobca
 2. vyrábam z vlastných surovín
 3. vyrábam podľa vlastných receptúr
 4. vyrábam prevážne
  ručne svoje výrobky
 5. predávam priamo konečnému
  spotrebiteľovi
 6. spĺňam minimálne
  hygienické požiadavky
 7. dodržiavam podmienky
  správnej praxe
 8. všetky fázy výroby sú uskutočňované na Slovensku
 9. logo PREDAJ Z DVORA používam so súhlasom Zväzu EKOTREND Slovakia
 10. svojim správaním pozitívne vplývam na rozvoj značky PREDAJ Z DVORA 

Pokiaľ ste odpovedali minimálne 8 x áno, pokračujte v sekcii Návody.